Get the Flash Player to see this movie.
START VIDEO
 
Udruga Obala naših unuka je osnovana 2008. godine sa ciljem poticanja članova Udruge i drugih građana na proučavanje, vrednovanje i očuvanje ekološki i socijalno prihvatljivog korištenja Jadranskog mora, očuvanju povijesnog i kulturnog identiteta Hrvatskog primorja i razvijanju osjećaja i ljubavi prema Jadranskom moru te unapređenju ekoloških, informacijskih, kulturnih, socijalnih, znanstvenih i drugih vidova vrednovanja Jadranskog mora.
U tom smislu provodi za sada 2 osnovna projekta:
1. Snimanje obale Jadrana
Ne kemi filmuar 2329 nm (66%) bregdetin, dhe prodhuam 347 h & 24 m nje video.

2. hEARTh - ekološka umjetnička akcija
Više o tome na našim Fb stranicama